Trung tâm Marketing & Truyền thông KLT Digital

Giới thiệu

Seotop được thành lập với mục đích phổ biến các kiến thức về Digital Marketing. Đem đến cho các học viên học tại Seo top có tư duy bài bản về các công cụ hỗ trợ cho mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và chiến lược để đạt được các mục tiêu đó một cách tối ưu nhất.

- Mục tiêu: Phổ biến rộng các kiến thức Marketing online đến mọi đối tượng của mọi loại hình kinh doanh.

- Sứ mệnh: Trang bị tư duy Marketing cho các học viên và tự mình có thể vận dụng vào case study của riêng mình.

- Tầm nhìn: Nếu 5-10 năm nữa bạn không làm Internet thì bạn sẽ không thể phát triển được.

- Giá trị cốt lõi: Marketing thực chiến là mấu chốt của thành công.

Xem Quy trình SEO của trung tâm:

0868.186.131